Lederuddannelse – styrk din lederprofil

Lederuddannelse – styrk din lederprofil

Lederuddannelse kan enhver leder i tide og utide have brug for. Lederuddannelse kan være akut nødvendig, hvis det brænder på i organisationen. Hvis du som leder har mistet grebet om din virksomhed og dine medarbejdere (din virksomhed står måske formelig i flammer), kan lederuddannelse være meget nødvendig, hvis skuden skal vendes og virksomheden reddes. Men lederuddannelse skal ikke kun tænkes ind i sådanne ekstreme tilfælde, selvom de selvfølgelig forekommer. Lederuddannelse kan også være for dén leder, der ønsker at styrke sine kompetencer, så vedkommende i den almindelige (måske endda succesfulde?) hverdag kan optimere sin ledelseskvalitet. Lederuddannelse er i princippet for alle ledere (og måske endog folk, der ikke er ledere, kunne have godt af denne dannelse). Og god ledelse centrerer sig jo ikke omkring lederen selv. Jo vist er det denne leder, som står for ledelsen, men det må altid være medarbejderne, der er i centrum. Uden medarbejdere ingen resultater og uden medarbejdere er der jo ikke nogen at lede overhovedet. At optimere ens medarbejderes evner må altså være enhver leders fornemmeste opgave. At finde og kultivere de potentialer som den enkelte må besidde, burde være en leders drive. Ellers er man mislykket som leder. God ledelse tager altid udgangspunkt i den anden og ikke i en selv. Jeg gentager mig selv, fordi det er en meget vigtig pointe. Og lederuddannelse kan netop være med til at styrke en leders evne udi denne disciplin, der lyder på ledelse og kultivering af andres potentiale.

Lederuddannelse – forskellige former for uddannelse

Lederuddannelse sikrer altså den enkelte leders kvalifikationer. Ved at udvikle sig som leder, får man, hvis man tager uddannelsen alvorlig, endnu mere mod og courage til at lede og en forøget selvtillid ovenikøbet. Hvis man ikke tror på sig selv som leder, kommer man ikke lige så langt med sine mål, som man ellers ville have kunnet. Lederuddannelse er med til at styrke denne udvikling. Og lederuddannelse kommer i flere forskellige former. For lederuddannelse behøver ikke nødvendigvis at være akademisk. Hvis akademisk (over-)intellektualisering skræmmer dig, så fortvivl ej. Man finder også tilbud, der minder mere om coaching, eller fællesskaber hvor man sammen kan støtte hinanden i udviklingen af sine kompetencer.

Lederuddannelse – kom afsted!

Så nu hvor jeg har opridset alle fordelene ved lederuddannelse, så handler det kun om at tage sig sammen og komme afsted. Hvis du selv er leder for andre ledere, så kunne du og burde du overveje at sende dine ledere afsted. Det er kun til fordel for din organisation. Eller også hvis du sidder selv som leder og overvejer, om det nu er nødvendigt. Du har måske været afsted før. Du tror måske, at du kender til ledelse, at du har grejet, hvordan man skal lede. Men der er altid, altid, altid mere at lære. Man kan altid blive dygtigere. Og at blive en dygtigere leder burde enhver leder at aspirere efter. Så kom nu endelig afsted. Du vil ikke fortryde det, og den organisation, virksomhed eller lignende, som du kommer fra, vil i særdeleshed ikke fortryde det.