Hvorfor vælge teknisk isolering og hvad er det?

Gennem dette blogindlæg får du svar på dine spørgsmål omhandlende teknisk isolering.

Hele formålet med at man udfører teknisk isolering er man gerne vil undgå at tabe spildt energi. Dette kan være med til at skåne miljøet og du har derfor mulighed for at spare penge ved ikke at spildte tabt energi. Kort fortalt udføres teknisk isolering for at undgå unødvendigt energiforbrug.

Teknisk isolering bliver oftest installeret for at beskytte mod personskader og andre sikkerhedsmæssige opgaver. Med teknisk isolering afdækkes forskellige faresignaler som kan videreføre personskader. Her hjælper teknisk isolering bl.a. mod ophedning af forskellige varmerør og derfor undgåelse af personskader ved fysisk berøring. Ved fysisk berøring af varme rør, kedeller og lignende kan der opstå slemme personskader, og derfor er teknisk isolering meget relevant. Med teknisk isolering kan dette ubehagelige scenarie undgås ved at isolere det pågældende element med enten keramisk uld eller stenuld og tilslut et afsluttende lag som dækker hele elementet.

Inden for teknisk isolering findes forskellige termer og kategorier som alle har hver deres formål. Varme isolering udføres for at undgå varmetab ved det givende element. Med varmeisolering forbliver varmen i de givende elementer og viderefører dem til deres rigtige formål. Varmeisoleringen hjælper derfor transporteringen af varmen til at det maksimale kommer til sit rette element og ingen varme bliver spildt.

Kategorier af teknisk isolering

Den modsatte isolering af varme isolering er køl- og kondensisolering, som har det modsatte formål. Nemlig at holde kolde transporteringsrør og kedler kolde. Denne form for teknisk isolering ses oftest at forekomme, når de kolde elementer skal transporteres gennem varme lokaler. Når de kolde rør bliver ført gennem et varmt lokale, vil der opstå kondens som vil begynde at dryppe ned fra rørene. Dette vil selvfølgelig gerne undgås og kan derfor ske gennem køl- og kondensisolering. Så undgår man at rørene begynder at dryppe ned på personer og elementer i det givende lokale.

Men det er ikke kun varme og kulde som teknisk isolering kan klare. Hvis du ønsker at isolere for støj og andre høje lyde, kan der også udføres teknisk lydisolering. Når varmerør eller kedler er aktive og tændt, er der mange kilder som kan give støj fra sig. Derfor er det vigtigt at udføre teknisk isolering af lyd og andre støjgener, så du ikke opdager at rørene f.eks. er tændte. Når et rør bliver isoleret mod kondens, kan der med stor fordel også isoleres mod den raslende lyd af rillende vand i rørene.

Til sidst ser vi isolering mod brand, som også kaldes for brandsikring eller brandisolering. Hvis man tænker over det, kan alle dele i en bygning brænde og derfor er det supervigtigt at man har styr på sin brandisolering. Det er her brandsikringsbegrebet kommer til sin ret. Med den rette brandisolering, kan branden hvis uheldet er ude nemlig formindskes. Med brandisolering er det muligt at neddæmpe farten på branden og derfor bliver den ikke spredt sig så hurtigt ud til resten af huset. Derfor er der mulighed for at neddæmpe branden og personer, husdyr og andre materielle ting kan reddes ud af branden.