Fremstilling af messestande, kontorindretning, showrooms, shop-in-shop & display

I dag er der mange måder at vise sig frem fysisk til skue for kunderne. Det kan gøres med en messestand, kontorindretning, showroom eller shop-in-shop løsning. Her er det muligt at få sit budskab og sit brand skubbet ud i det fysiske rum. Der bliver talt meget om den online tilstedeværelse, men det er stadig i dag en vigtig del at være til stede fysisk. Virksomheder investerer i dag store summer på at være godt præsenteret gennem fysiske venues, messer eller showrooms, og det efterlader et godt indtryk hos kunderne. 

Virksomheder investerer i fysisk tilstedeværelse 

Virksomheder investerer i dag tid og økonomi på at gøre medarbejdernes omgivelser og arbejdsklima optimale. En spændende arbejdsplads øger motivationen og det er hvad en inspirerende kontorindretning kan hjælpe med. Et specialdesignet kontor med bæredygtige materialevalg kan betyde optimeret akustik, god og behagelig belysning, materialer der passer i stilen og møbler der er ergonomisk rigtige.

Det er nogen af de vigtigste områder som kan berøres når man investerer i kontorindretning. Det unikke ved display & shop-in-shop løsninger der kan være med til at fortælle den identitet og præge kunden til et køb. Prisen har en stor del at sige i forhold til kundens opfattelse af produktet, selve fortællingen af produktet spiller en stor rolle i dagens Danmark. Folk har langt mere fokus på bæredygtighed, social proof og virksomhedens identitet. 

Hybridarbejdspladser i kontorindretningen 

Der er stor fokus på at oprette hybride arbejdspladser, som kan fungere fleksibelt i hverdagen. Det skal være nemt for medarbejderne at kunne arbejde hjemmefra og have den dynamiske cirkulation mellem kontoret og privaten. Ved at implementere og opsætte hybridpladser i kontorindretningen, kan medarbejderne let tilpasse arbejdslivet til de behov, som måtte være i arbejdet. Med en hybridarbejdsplads er man ikke bundet til den givne arbejdsstation, og du kan flytte miljø undervejs, som kan være med til at give luftforandring og skabe relationer på tværs af afdelinger. 

Skræddersyet butiksindretning tilpasset virksomhedens DNA

Butiksindretning er i dag et indsatsområde som har stor betydning for det indtræk som kunder vil få, når de går ind gennem butiksfacaden. Butiksindretning skal gerne bære præg af en bæredygtig tankegang og et klart budskab for kunden, lige så snart man træder ind gennem butikkens facade. En velindrettet butik med fokus på virksomhedens DNA skaber den rette identitet. Her kan der også laves shop-in-shop løsninger, hvor virksomheder kan leje sig ind i en anden virksomhed for at få brugt pladsen op. shop in shop løsninger ses tit i stormagasiner, hvor man har mulighed for at have en permanent eller popup løsning, som er genial for alle typer af virksomheder. Det er en genial løsning for at vise sit brand overfor et bredt kunde felt. Virksomheder får eksponering og en generel tilstedeværelse i et område hvor der er mange kunder til stede. Så uanset om målet er en butiksindretning eller en shop-in-shop løsninger er det en god ide at tage fat i professionelle udviklere for at varetage det store arbejde, der er forbundet med sådan en indsats.