Få et endnu stærkere sammenhold ved hjælp af teambuilding

Ofte bliver ordene ’gruppe’ og ’team’ brugte om det samme, nemlig en gruppe mennesker. Det er dog forkert, for der er stor forskel på en gruppe og et team. En gruppe et udefineret antal mennesker, der arbejder sammen, men med hver deres individuelle ansvar for deres opgaver. Et team defineres som en mindre gruppe mennesker, som deler nogle kompetencer og sammen skal løse en opgave. Medlemmerne i et team arbejder sammen om at udføre en fælles konkret opgave og derfor er disse personer meget afhængige af hinanden for at kunne fuldføre og færdiggøre den opgave de bliver stillet overfor.

Forbedring og fælles ansvar

Et team opstår ofte på en arbejdsplads. Det er dog ikke helt entydigt hvornår samlingen af f.eks. kollegaer går fra at være en gruppe til at blive et team. Det kræver dog teamwork på langt de fleste arbejdspladser. Det er vigtigt at man kan hjælpe hinanden som kollegaer og at man er åben og imødekommende, da oddsene for et godt samarbejde ellers er små. På mange arbejdspladser er man afhængige af hinanden som kollegaer, fordi man hver især har noget at byde ind med og noget som man er god til. Det er vigtigt at gøre brug af hinandens kompetencer og sparre med hinanden. For at optimere samarbejdet er der mange fordele ved at gøre brug af teambuilding. De fleste teambuildings-aktiviteter er baseret på, at deltagerne skal kommunikere og samarbejde for at løse opgaverne.

Skab et succesfyldt team

Teambuilding er skabt for at få et bedre sammenhold, fællesskab og motivation i det team man opererer i og med. Teambuilding sætter fokus på kommunikation og samarbejde og har ofte den fordel, at man både lærer hinandens stærke og svage sider at kende. Derudover så forebygger teambuilding, at der opstår konflikter fremadrettet og er både en sjov og udbytterig oplevelse.