En lønsikring sikrer dig, hvis du bliver syg

lønforsikring-sygdomme-købstederne

En lønsikring sikrer dig, hvis du bliver syg

Ingen af os er 100 % herre over eget helbred. Bliver du langtidssyg – eller kommer du ud for et uheld – kan en lønsikring give dig og din familie økonomisk sikkerhed.

Mange af os har prøvet det. En kollega bliver langtidssygemeldt, og af og til ender det med en opsigelse. Men er det overhovedet lovligt?

Det barske svar er JA. Hvis du bliver langvarigt syg eller har mange sygedage, har din arbejdsgiver ret til at opsige dig, så længe opsigelsen er sagligt begrundet. Med det menes, at der skal være nogle forhold i virksomheden eller omkring dig som medarbejder, som retfærdiggør, at du bliver opsagt.

Det kan fx være, at virksomheden beslutter at nedlægge din stilling, eller at det vurderes, at du ikke har kompetencer til at løse de opgaver, virksomheden kræver. Som du nok kan høre, står du ikke vanvittig stærkt som sygemeldt lønmodtager.

Sådan sikrer du dig økonomisk

Hvis du kommer ud for et uheld eller bliver langvarigt syg, har du som udgangspunkt ret til sygedagpenge fra din kommune – også hvis du bliver fyret. Men sygedagpenge er sjældent nok til at betale de faste udgifter, og slet ikke i en længere periode. I 2021 kan du højst få udbetalt 4.460 kr. pr. uge før skat.

Derfor vælger mange at supplere med en lønsikring, så de både får dagpenge eller sygedagpenge og udbetalinger fra lønsikringen. Og det er faktisk ikke småpenge, du kan få. Nogle steder kan du få ubetalt helt op til 90 % af din forhenværende løn i op til 12 måneder. På den måde behøver du ikke at sætte hele dit liv på hold, hvis du bliver ramt af sygdom og arbejdsløshed.

Læs grundigt før du køber lønsikring

Du køber typisk en lønsikring hos et forsikringsselskab, men før du køber, så tag en snak med en af deres rådgivere eller tjek, at de skriver sort på hvidt, at den også dækker ved sygdom.

Så er du godt dækket ind – uanset om du bliver ”almindelig” opsagt, opsagt under en sygemelding eller hvis du bliver syg, mens du er arbejdsløs.