Det er vigtigt at holde sig bredt orienteret på nyhedsfronten 

Vi lever i en verden, der hastigt forandrer sig i disse år. Globalt står vi overfor flere store udfordringer, som vi må finde gode og holdbare løsninger på. Det internationale perspektiv er vigtigt, når vi skal træffe de rigtige beslutninger. Hvis man vil være fremsynet, så er udsynet afgørende vigtigt. Vi er, som land, en del af et globalt politisk landskab, det bliver vi i stadigt højere grad nødt til at se i øjnene. Vi må se langt ud over grænserne, når vi skal finde svar på vores spørgsmål. 

Og der er især to store faktorer, der spiller ind, både lokalt og globalt. Klimakrisen rykker nærmere og nærmere og vi er nødt til at finde gode, fornuftige løsninger, både globalt og lokalt. I Danmark må vi gøre alt, hvad der står i vores magt for at nedbringe vores del af udledningen af drivhusgasser. Det er hele det politiske spektrum enige om. Den borgerlige lejr vil naturligvis forsøge at skåne det frie erhvervsliv bedst muligt. Der er divergerende opfattelser om, hvordan vi griber udfordringerne an. 

Det lokale er vigtigt 

Man må også handle lokalt, ud fra de globale forhold. Verden kan virke uoverskuelig, og det kan være fristende at søge varme og glæde i det lokale. I de nære relationer, eller med en lille flirt med et ligesindet menneske. For nogle kan en gang telefonsex give det lille nærvær, man har brug for. For andre er den fysiske kontakt vigtig. Er man lokaliseret nord for Aarhus kan sex i Randers være det, der forløser frustrationerne. En sød lille trøst i en kold tid med mange udfordringer.   

Krig i Europa 

En anden stor udfordring er det nye militære billede i vores del af verden. For første gang i mange årtier har vi krig i Europa. Med Ruslands invasion i Ukraine, og deres trusler om brug af nukleare våden, står vi overfor et nyt verdensbillede, der ser langt mere truende ud, end for blot et par måneder siden. For mange af os, også de politiske magthavere, kommer denne pludselige omvæltning som et chok. Men det er vigtigt at besinde sig. Vi må orientere os imod holdbare løsninger, frem for at reagere spontant og uden omtanke. 

Både med hensyn til klimaet og de militære udfordringer, gælder det, at der skal findes løsninger på globalt plan. Her er det vigtigt at holde sig bredt orienteret, hvis man skal finde åbninger og muligheder for at komme helskinnet ud på den anden side. Hvis man vil danne sig et overblik, så man kan have en kvalificeret mening om, hvad der foregår, så går det ikke uden et globalt perspektiv, hvor man lytter til hinanden, og forsøger at løse knuderne, til alles bedste.