De forskellige typer af testamenter

testamente typer

Hvis du ønsker at oprette et testamente, er der tre forskellige måder at gøre dette på. Det kan gøres gennem et notartestamente, vidnetestamente eller et nødtestamente.

Det er en god idé regelmæssigt at kontrollere, hvorvidt testamentet er aktuelt. Måske er der kommet nye familiemedlemmer, mens andre ikke længere er en del af familien. Det kan også være du bare ændret mening med tiden.

Uanset om du beslutter dig for at ændre i testamentet, er det klogt at inddrage en advokat, så det hele foregår på korrekt vis.

Læs meget mere om de forskellige typer af testamenter og regler her.

Notartestamente – underskrives af en notar

Et notartestamente er en forholdsvis enkel måde at få lavet et gyldigt testamente på.

Det foregår således, at du skriver dit testamente, som du ønsker det. Herefter er det notarens job at skrive under på testamentet. Notaren er ikke forpligtet til at undersøge, hvorvidt dine ønsker kan lade sig gøre rent juridisk.

Notarens opgave er derimod at bekræfte, at du er den, du udgiver dig for at være samt at vurdere og konstatere, at du er i stand til at tage rationelle beslutninger. Sidstnævnte bliver gjort ved en række spørgsmål.

Slutteligt påtegner notaren testamentet. Dette koster 300 kr. 

 

Der bliver opbevaret en kopi af testamentet i Centralregisteret for Testamenter. Du kan dog også fravælge dette.

Vidnetestamente – to vidner tilstede, der påtegner testamentet

Ved denne type af testamente handler det om, at du selv kan skrive dit testamente, men at det skal underskrives i to vidners nærvær. Disse vidner må ikke tage del i testamentet – det vil sige, at de ikke må være nævnt i det og ej heller have nogen former for interesser i det.

Vidnepåtegningen skal blot bekræfte, at der har været to vidner tilstede, mens du har underskrevet testamentet. De skal desuden også vurdere, om du har været ved dine fulde fem.

Du skal selv opbevare vidnetestamentet og sørge for, at dine pårørende ved, hvor det er. Er dette ikke til at finde, når der er brug for det, bliver det ugyldigt.

Nødtestamente – til nødstilfælde

Et nødtestamente er til dig, som står i en nødsituation og hidtil ikke har udarbejdet et testamente. Det er gyldigt i tre måneder.

Nødtestamentet er mere uformelt, da det er akut, og det både kan skrives over mail, sms og papir.